Cine-i primul?

bg3

La majoritatea jocurilor participă doi sau mai mulţi jucători. În această condiţie, indiferent de tipul sau de subiectul jocului, el trebuie să cuprindă în regulament o modalitate de a stabili cine începe jocul.

Dincolo de a fi o simplă regulă de început de joc, modul în care este ales primul jucător este primul contact de facto pe care jucătorii îl au cu modul în care se desfăşoară un joc. De la joc la joc, modalitatea de a alege primul jucător poate fi lăsată la latitudinea participanţilor la joc sau poate fi menţionată în mod expres. La rândul său, menţionarea primului jucător poate fi stabilită într-un mod standard, ce nu are legătură cu subiectul jocului sau din contră, poate avea legătură cu tema sa, am adăuga, într-un mod ,,serios” sau distractiv, inspirat sau nu.

Există numeroase alte moduri de a alege primul jucător. Poate fi ales o dată pentru toată sesiunea de joc, poate fi ales în fiecare rundă; poate fi stabilit în funcţie de tipul de jucător (de exemplu, în jocul cooperativ Middle-Earth Quest primul ,,jucător” este Sauron); poate fi ales în acelaşi mod de fiecare dată (în funcţie de anumite caracteristici, de exemplu în Fortress America jucătorul ce controlează Western Invader este întotdeauna primul) sau poate diferi de la o sesiune de joc la alta. Ne mărginim deocamdată la prezentarea acestor moduri de a stabili primul jucător.

Pentru această primă listă prezentăm jocurile produse de către Fantasy Flight Games (FFG), unul dintre cei mai mari producători de jocuri de societate din lume, preluând direct informaţiile din regulamentele de joc respective sau prezentând pe scurt modul de stabilire a primului jucător (nu intrăm în alte detalii specifice fiecărui joc în parte).

Android Netrunner

Corporaţia începe întotdeauna prima rundă a jocului.

Aye, Dark Overlord!

După ce jucătorii s-au adunat la masa de joc, ei aleg un Dark Overlord.

Age of Conan: The Strategy Board Game

În urma unei licitaţii folosind cărţi de strategie se stabileşte cine va fi Conan şi totodată şi cine va fi primul jucător.

Arcana

Se stabileşte prin orice metodă primul jucător.

Arkham Horror

Se alege aleatoriu primul jucător.

BattleLore: Epic Fantasy Adventures

Primul jucător este indicat în prezentarea fiecărei aventuri în parte.

Blood Bowl Team Manager: The Card Game

Cel mai tânăr manager (jucător) primeşte moneda de aur şi va fi primul manager în prima rundă a jocului.

Black Gold

Jucătorul care a alimentat cel mai recent  automobil cu carburanţi, primeşte zarul pentru preţul de piaţă şi devine primul jucător.

Battles of Westeros. A BattleLore Game

Jucătorul care are cele mai multe token-uri pe tabla de comandă are avantaj şi începe primul în fazele următoare ale rundei.

Black Sheep

Cel care strigă cel mai tare ,,muuu” începe jocul (pe lângă oi în joc sunt şi token-uri pentru găini şi vaci).

Battlestar Galactica: The Board Game

Se stabileşte aleatoriu primul jucător.

Chaos Marauders

Jucătorul care este îmbrăcat cel mai mult în culoare verde începe primul.

Sid Meier’s Civilization. The Board Game

Primul jucător va fi stabilit aleatoriu sau va fi cel care poate demonstra că are cea mai veche filiaţie.

Call of Cthulhu: The Card Game

Participanţii la joc aleg prin orice metodă cel care va fi primul.

Colossal Arena

Se alege la întâmplare cine va începe jocul.

Condottiere

Cel mai tânăr jucător începe jocul şi primeşte token-ul Condottiere.

Lord of the Rings: The Confrontation. Deluxe Edition

Jucătorul care îl controlează pe Sauron începe jocul.

A Game of Thrones: The Card Game

Cel care are cel mai mare nivel al iniţiativei decide cine va începe runda.

A Game of Thrones: The Board Game

Primul jucător este cel care se află în poziţia 1 pe Iron Throne.

Cosmic Encounter

Jucătorii trag din setul de cărţi-destin cărţi, până când unul dintre ei trage o carte care este de culoarea aleasă de respectivul jucător la începutul jocului (pentru civilizaţia sa).

Cold War : CIA vs. KGB

La începutul jocului token-ul Balanţă este acordat aleatoriu celui care va începe jocul.

Descent: Journeys in the Dark. Second Edition

Eroii decid între ei care va fi ordinea de joc în fiecare rundă. Lor le va urma Overlord-ul.

Dungeonquest

Cel care dă cel mai mult cu zar (cel care are cele mai multe puncte pe zar) începe jocul (sau în engleză mai simplu, who rolls highest).

Dragonheart

Cel mai tânar participant la joc alege cine va începe jocul.

City of Thieves

Jucătorul care va da cel mai mult cu două zaruri va începe jocul.

Sky Traders

Se împart cărţi (tiles) jucătorilor. Jucătorul care a primit cartea Vulcan va începe jocul.

Masques

Primul jucător este cel care este cel mai tânăr.

Fury of Dracula

Dracula începe jocul şi fiecare rundă a sa.

Game of Thrones

Cel care are cel mai mare nivel al iniţiativei decide cine va începe runda.

Gear of War. The Board Game

Cel care va începe jocul este stabilit aleatoriu.

Hey, that’s my Fish!

Cel mai tânăr participant la joc începe jocul.

Warhammer 40,000 Horus Heresy

Primul jucător este cel care are token-ul de iniţiativă cel mai aproape de locul unde token-ul a fost plasat la începutul jocului.

Isla Dorada

Jocul este început de cel mai tânăr jucător.

Kingsburg

Cel care are cea mai mică sumă rezultată din zarurile aruncate/rostogolite începe primul runda.

Kingdoms

Stabileşte aleatoriu cine-i primul jucătorul.

Letter of Marque

Jocul e început de cel care are comoara cu cea mai mică valoare sub corabie.

The Lord of the Rings: The Card Game

Jucătorii decid între ei cine va fi primul.

Mansion of Madness

Jucătorii decid între ei cine va fi primul şi sunt urmaţi de Keeper.

Mag.Blast

Cel care are cea mai slabă flotă începe jocul.

Middle-Earth Quest

Sauron începe jocul.

Micro Mutants Evolution

Ordinea de joc este stabilită aleatoriu.

Merchant of Venus

Jucătorii intră în joc într-o ordine determinată aleatoriu.

Olympus

Ordinea de joc este fixată aleatoriu.

The Adventurers: The Pyramid of Horus

Cel mai tânăr jucător începe jocul.

Warhammer 40,000 Relic

Cel mai în vârstă jucător începe jocul.

Dust Tactics

Cel care a dat cel mai mare număr de un anumit simbol cu ajutorul a trei zaruri alege cine va începe jocul (runda).

Twilight Imperium. Rex: Final Days of an Empire

Cel care are cel mai mic număr inscripţionat pe cartea de Bombardament începe jocul.

Red November

Jucătorul al cărui Time Keeper este cel mai înapoi în timp începe jocul.

Android. Infiltration

Primul jucător este cel mai tânăr dintre participanţii la joc.

Rune Age

Primul jucător este cel mai tânăr dintre participanţii la joc. Ulterior, ordinea de joc se schimbă în sensul acelor de ceasornic (mod standard în jocuri pentru a determina primul jucător).

Runebound Second Edition

Ordinea de joc este stabilită aleatoriu.

Runewars

Jocul este început de cel care a tras cartea-destin cu cel mai mare număr.

Elder Sign

Trage la întâmplare un token de investigator dintre cei aleşi de jucători.

Rockband Manager

Jucătorul cu cea mai mare colecţie de CD-uri începe jocul.

Smiley Face

Ordinea de joc este stabilită aleatoriu.

Star Wars The Card Game LCG

Dark Side începe jocul.

Star Wars X-Wing Miniatures Game

Jocul este început de jucătorul a cărui navă este comandată de pilotul cu cea mai mică îndemânare.

Talisman. The Magical Quest Game

Cel care deţine jocul începe primul.

Tannhäuser

Primul jucător este cel care a dat cel mai mare număr cu zarul.

Through the Desert

Primul jucător este cel care este cel mai.

Twilight Imperium. Third Edition

Ordinea începutului de joc este stabilită aleatoriu.

GearWorld: The Borderlands

Primul jucător este cel care a dat cel mai mare număr cu zarul.

Nexus Ops

Jucătorii intră în joc într-o ordine stabilită printr-o metodă stabilită de comun acord.

Fortress America

Ordinea de joc este în funcţie de facţiunea aleasă: jucătorul care a ales Western Invader va juca primul.

Ventura

Jucătorul care va începe primul jocul este cel care are cei mai mulţi bani în portofel, dar el poate fi determinat şi aleatoriu.

Warhammer Invasion The Card Game

Primul jucător este determinat aleatoriu, fie prin aruncarea unei monezi, fie printr-o altă metodă.

Wiz-War

Ordinea de început de joc este fixată aleatoriu.

            În următoarele articole vom completa această listă şi cu alte jocuri. Este foarte interesant de văzut ce metodă au ales creatorii de jocuri pentru a stabili ordinea de începere a jocului. Unele metode sunt inedite, altele trădează lipsa de interes pentru această parte din regulamentul unui joc (când se spune că se lasă la aprecierea jucătorilor modul de a intra în joc, de cele mai multe ori îmi pare o lipsă de respect faţă de jucători, nu de lipsă de creaţie/talent). Unii creatori de jocuri aleg să-i surprindă plăcut şi să-i introducă pe jucători în universul jocului încă de la bun început prin metoda de stabilire a ordinii de joc. Alţi designeri de jocuri de societate merg uneori prea departe cu imaginaţia lor şi stârnesc doar zâmbete de complezenţă din parte jucătorilor, dar în definitiv de gustibus non est disputandum.

 

* pentru a ilustra articolul am folosit token-ul de ,,primul jucător” din Dungeon Run, Mr. Bistro, Plaid Hat Games, 2011.