Conan şi lumea Hyboria, creaţii ale lui Robert E. Howard (partea a III-a)

Hyboria

            conanfunmonsterCa un cadru al desfăşurării aventurilor personajelor sale (în special Conan), Robert E. Howard a creat o lume originală, fictivă, cu foarte puternice influenţe istorice şi mitologice universale, denumită Hyboria. Însuşi numele este o contracţie a cuvântului grecesc „hyperborean”, care se referă la un locuitor barbar al unui ţinut de după vânturile de nord. Autorul a menţionat că această lume se află din punct de vedere temporal în trecutul ficţional al Pământului nostru, în Paleoliticul Superior (undeva între 40 000 – 10 000 î.e.n)[1].

            În povestea intitulată „The Pheonix on the Sword” (prima operă a cărei acţiune se desfăşoară în acest univers), aventurile personajului Conan au loc din punct de vedere temporal „(…) between the years when the oceans drank Atlantis and the gleaming cities, and the years of the rise of the Sons of Aryas (…)” [2] (între anii în care oceanele au înghiţit Atlantida şi oraşele sclipitoare, şi anii în care s-au ridicat fii lui Aryas). Sunt prezentate şi principalele repere terestre şi umane: „there was an Age undreamed of, when shining kingdoms lay spread across the world like blue mantles beneath the stars – Nemedia, Ophir, Brythunia, Hyperborea, Zamora with its dark-haired women and towers of spider-haunted mystery, Zingara with its chivalry, Koth that bordered on the pastoral lands of Shem, Stygia with its shadow-guarded tombs, Hyrkania whose riders wore steel and silk and gold. But the proudest kingdom of the world was Aquilonia, reigning supreme in the dreaming west”[3] (A fost o era fantastică, atunci când oraşe strălucitoare se găseau pe tot întinsul lumii precum mantale albastre sub stele –  regatele Nemedeia, Ophir, Byrthunia, Hyperborea, Zamora cu femeile sale cu părul negru şi turnurile bântuite de mistere, Zingara cu cavalerii ei, Koth, care se afla la hotarele tărâmului pastoral Shem, Stygia, cu mormintele sale păzite de umbre, Hyrkania, a cărei călăreţi purtau oţel şi mătase şi aur. Dar cea mai măreaţă împărăţie era Aquilonia, care domnea suprem în vestul fantastic).

            Această lume are la bază anumite evenimente cataclismice, în urma cărora au dispărut civilizaţiile din Thuria, Lemuria şi Atlantida. Ca să scape de urmările cataclismului, unii supravieţuitori s-au refugiat în parţile neafectate ale continentului Thurian, ai căror descendenţi au devenit Hyborienii, numiţi dupa zeul lor predominant, Bori (inspirat din zeul Buri al mitologiei nordice). Timp de mai mult de un mileniu, aceştia s-au extins şi pe restul continentului şi s-au întâlnit şi cu alte grupuri izolate de supravieţuitori. Primul regat care s-a întemeiat a fost cel denumit Hyperborea şi primele mari conflicte le-au avut cu populaţia picţilor (diferiţi de cei istorici). Urmând exemplul Hyperboreei, alte populaţii s-au organizat în regate precum Koth, Shem, Zingara, iar o populaţie nouă, barbară, venită din cercul arctic reuşeşte să cucerească regatul Hyperborea, dar îi păstrează numele.

            Astfel, Hyboria este o lume de inspiraţie istorică şi mitologică, dar şi geografică, reprezentând – într-un mod ficţional, desigur – Europa, părţi din Asia şi Africa de Nord, cu câteva schimbări geologice: Marea Mediterană, Marea Neagră, Marea Baltică, Marea Nordului nu există, în locul acestora este pâmânt locuit, Nilul este redenumit Styx (după râul morţilor din mitologia greacă), Marea Caspică, redenumită Marea Vilayet, se extinde către Arctic, coasta de vest a Africii este scufundată, iar Irlanda şi Marea Britanie sunt alipite Europei (anexa 1).

            Există un număr foarte mare de corespondenţe între locurile şi popoarele ficţionale din Hyboria şi cele din trecutul nostru istoric, cu epoci şi caracteristici amestecate. În continuare, o listă de rase, regate, ţinuturi şi repre geografice din lumea ficţională Hyboria şi reprezentantele lor reale:

– ACHERON – o civilizaţie dispărută, corespunzătoare Imperiului Roman (în mitologia grecească, Acheron este unul dintre cele patru râuri ale lui Hades);

– AFGHULISTAN – în mod evident reprezintă statul Afghanistan, iar în unele poveşti se regăseşte sub numele de Ghulistan;

– râul ALIMANE – corespondent al râului Alamana din Grecia;

– ALKMEENON – corespondent al aşezării Delfi, nume inspirat de familia nobilă grecească a alcmeonizilor, care au finanţat construirea Templului lui Apollo de la Delfi;

– AMAZONIA – o regiune locuită de femei războinice, poziţionată în această lume în Asia inferioară şi Africa de Nord;

– trecătoarea AMIR JEHUN – o trecătoare cu numele inspirat dintr-o combinaţie de termeni (râul Amu Darya şi râul Gihon, Jayhoun în limba arabă);

– AQUILONIA – un regat ce reprezintă o combinaţie între Imperiul Roman şi cel Carolingian, cu numele împrumutat de la un oraş din Italia;

– ARGOS – o zonă populată de negustori maritimi. Numele este inspirat de nava argonaţilor din mitologia greacă sau chiar de către oraşul Argos din Peloponez;

– ASGARD – reprezintă Scandinavia Evului Mediu (care ar cuprinde Norvegia, Suedia şi Danemarca). În mitologia nordică, Asgard este tărâmul grupului de zei Aesir;

– insulele BARACHAN – reprezintă Insulele Caraibe. Cel mai mare oraş din aceste insule este Tortage, inspirat din numele oraşului-port Tortuga;

– mlaştinile BOSONIAN – o zonă ce corespunde cu Ţara Galilor, care prezintă însă interferenţe culturale ale Americii de Nord din epoca colonială. Numele derivă probabil de la Bossiney, o locaţie din Cornwall, Anglia;

– BRYTHUNIA – este ţara de baştină a populaţiei saxone, dar care cuprinde Polonia, Lituania şi Letonia moderne. Numele provine de la cuvântul briton, de unde derivă şi numele Britaniei;

– CIMMERIA – această ţară şi populaţia ei fictivă sunt corelate cu corespondentul lor real, însă sunt poziţionate în zona Irlandei, Scoţiei şi Marii Britanii;

– CORINTHIA – este un corespondent al Greciei Antice, preluând chiar numele oraşului antic Korinhos.

– DARFAR – o zonă a cărui nume este derivat de la aşezarea Darfur, din Sudan, Africa;

– GUNDERLAND – o zonă cu numele inspirat din provincia Gelderland din Ţările de Jos;

– munţii HIMELIAN – o arie muntoasă cu numele inspirat de munţii Himalaya, dar care se află în zona regatului Kush;

– HYPERBOREA – un regat care cuprinde Finlanda, Rusia şi tările baltice. În istorie, Herodot numea Hyperborea cel mai nordic tărâm;

– HYRKANIA – o zonă şi o populaţie ce corespund Mongoliei;

– IRANISTAN – o ţară estică ce corespunde Iranului modern, cu numele derivat din doi termeni: statul Iran şi terminaţia persană „-istan”, care înseamnă ţară;

– KAMBUJA/KAMBULJA – o regiune a cărui populaţie şi nume corespunde cu Cambodia;

– munţii KARPASH – reprezintă Munţii Carpaţi;

– KESHAN – numele acestui teritoriu african provine de la Kesh, numele egiptean dat Nubiei;

– KHAURAN – numele derivă probabil de la regiunea Hauran din Siria, întrucât populaţia este asemănătoare ca şi trăsături;

– KHITAI – corespunde Chinei antice, cu nume derivat de la cuvintele Cathay (în engleză, denumirea dată de către Marco Polo) si Kitay, denumirea în limba rusă.  Acest regat este reprezentat chiar şi cu un zid protector în ţinuturile nordice;

– KHORAJA – este corespondentul oraşului Constantinopol şi al populaţiei etrusce;

– KOSALA – este derivat din regatul antic indo-arian omonim;

– KOZAKI – reprezintă o populaţie semi-barbară, asemănătoare cazacilor;

– KOTH – o zonă şi o populaţie ce corespund hitiţilor antici, numele derivând probabil de la faptul că în Biblie, hitiţii sunt denumiţi fii lui Heth, iar Egiptenii numeau tărâmurile acestora Kheta. Capitala regatului Koth este Khosermish, corespunzând capitalei antice a hitiţilor Carchemish;

– KUSAN – corespunde probabil Imperiului Kusan;

– KUSH – inspirat de regatul Kush, din Nubia, Nordul Africii;

– MERU – o zonă ce corespunde Tibetului. În mitologia hindusă, Meru este muntele sacru unde locuiesc zeii;

– NEMEDEIA – este o combinaţie între impreiul Roman şi Bizanţ, rivalul Aquiloniei (cele două regate reprezentând imperiile rupte din Imperiul Roman antic). Numele provine de la Nemed, conducătorul coloniştilor din Sciţia în Irlanda în mitologia irlandeză sau de la Nemea, locaţia leului cu care se luptă Hercule în mitologia greacă;

– OPHIR – reprezintă regatul antic Ophir, o regiune bogată în aur din Vechiul Testament, dar care este plasat undeva în Italia;

– PATHENIA – este o zonă corespondentă Groenlandei, a cărei nume derivă din cuvântul grec omonim care înseamnă virgin sau neatins. Pathenia nu este o ţară originală din creaţia Hyboria a lui Robert E. Howard, ci este adăugată mai târziu de către autori complementari;

– PELISHTIM – reprezintă din toate punctele de vedere populaţia filistină;

– PICTS – în acest univers, picţii reprezintă o populaţie apropiată de americanii pre-columbieni, mulţi dintre aceştia având nume irocheze. Cuvântul pict provine din termenul în latină pentru „cel pictat” şi aici, ei nu au nici o legătură cu picţii istorici, populaţie celtică;

– POITAIN – reprezintă o combinaţie între numele a două regiuni din Franţa, Poitou şi Aquitaine;

– munţii POITANIAN – munţii Pirinei;

– PUNT – corespondent al ţinutului Punt din Cornul Africii;

– SHEM – reprezintă un regat ce cuprinde Mesopotamia, Syria, Palestina şi Arabia. În Biblie, Shem este numele celui mai în vârstă fiu a lui Noe;

– STYGIA – o zonă ce corespunde Egiptului antic, cu nume preluat de la râul din mitologia gracă, Styx, care străbate tărâmul morţilor. Într-o istorie mai îndepărtată a acestei lumi fictive, acest teritoriu cuprindea regatele Shem, Ophir, Corinthia şi părţi din Koth;

– râul STYX  – râu ce stăbate regatul Stygiei, urmând cursul real al Nilului;

– TURAN – este numele persan dat turcilor, iar populaţia fictivă este una asemănătoare turcilor imperiilor Timuride sau Selgiucide. Regele actual al acestui teritoriu, Yezdigerd, este inspirat in numele conducătorului imperiului sasanid, Yazdegerd al III-lea;

– UTTARA KURU – inspirat din regatul medieval Uttara Kuru, din centrul şi nordul Pakistanului;

– VANAHEIM – este tot o ţară asemnătăoare Scandinaviei medievale, însă cu numele derivat de la Vanaheim, care în mitologia nordică este sălaşul grupului de zei Vanir;

– VENDHYA – un regat ce corespunde Indiei, cu numele preluat de la zona Vindhya din centrul Indiei actuale;

– marea VILAYET – geografic, reprezintă Marea Caspică, redimensionată. Numele provine de la un termen administrativ otoman.

– WADAI – o populaţie ce corespunde Imperiului Wadai (sau Ouaddai), un sultanat localizat în estul lacului Ciad;

– ZAMORA – un corespondent al populaţiilor de ţigani, cu numele provenind e la oraşul Zamora din Spania;

– râul ZAPOROSKA – o combinaţie a rârurilor Dnieper, Don şi Volga;

– ZEMBABWEI – un corespondent al Imperiului Munhumutapa, cu numele preluat de la o cetate antică din Rhodesia;

– trecătoarea ZHAIBAR – corespondent al trecătoarei Khyber;

– ZINGARA – un regat ce cuprinde toată Peninsula Iberică;

– ZUAGIR – o populaţie a cărei nume este derivat probabil de la o combinaţie a numelor tuareg şi uigur.

[divider][/divider]

[1] BURKE, RUSTY, A Short Biography of Robert E. Howard, editura Robert E. Howard United Press Association, Michigan, 1996, p.94

[2] HOWARD, E. Robert, The Pheonix on the Sword, Weird Tales, Chicago, 1932, p. 1

[3] HOWARD, E. Robert, The Pheonix on the Sword, Weird Tales, Chicago, 1932, p. 1

Surse foto:

https://kylebstiff.files.wordpress.com/2013/03/frazetta-chains-and-serpent.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5c/Maphyboria.jpg (anexa 1)

http://vnmedia.ign.com/vault.ign.com/wiki/2/21/Map_hyboria.jpg (anexa 2)

http://vignette3.wikia.nocookie.net/aoc/images/8/8b/Hyboria_Map.jpg/revision/latest?cb=20110509070316 (anexa 3)

[divider][/divider]

Anexa 1

Harta Hyboriei, schiţată de către autorul Robert E. Howard

hyboria1

Anexa 2

O hartă mai clară a Hyboriei

hib

Anexa 3

Harta Hyboriei, aşa cum apare în jocul „Age of Conan”

ageofconan