Societatea GEEK NETWORK INC S.R.L înțelege cât de importantă este intimitatea și respectă toate reglementările legale în materie referitoare la protecția datelor cu caracter personal, repectiv Legea nr. 677/2001 și reglementările subsecvente. Potrivit dispozițiilor acestei legi, utilizatorii beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Prelucrarea datelor personale se va face numai în scopul de a asigura realizarea și îmbunătățirea serviciilor oferite.
Datele care permit identificarea dumneavoastră nu vor fi instrăinate. Accesarea bazei de date se face numai de către persoane autorizate, în condiții de securitate asigurată prin mijloace electronice, potrivit legii.
Stocarea pe o durata mai mare decât cea necesară pentru realizarea serviciilor pentru care datele au fost furnizate, se face în condiții de securizare electronică, potrivit legii, pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
Datele vor putea fi modificate de dumneavoastră oricând, direct, adresându-vă administratorului site-ului. Pentru orice nelămuriri sau nemulțumiri, vă rugăm să vă adresați administratorului site-ului la adresa de e-mail .
Completarea de către dumneavoastră a formularelor de pe acest site are semnificația înțelegerii și acceptării de către dumneavoastră a modalităților și condițiilor de utilizare și prelucrare a acestor date, așa cum sunt ele descrise în prezentele condiții de utilizare.
Societatea GEEK NETWORK INC S.R.L prelucrează date cu caracter personal, furnizate de client cum ar fi numele și prenumele, datele din cartea de identitate (seria și numărul, cnp-ul, adresa) și numărul de telefon, în scopul realizării contractului de prestări servicii și mentenanță încheiat cu societatea. Datele dumneavoastră sunt necesare emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea, în activităti poștale precum şi rezolvării solicitărilor, întrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfăşurată în temeiul contractului. Pe pagina de internet este necesar să vă înregistrați în vederea realizării unui cont personal cât și în vederea interacționării cu site-ul.
Datele cu caracter personal (așa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001), se referă la orice informatii care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal sau pentru a vă contacta on-line sau offline. Informatiile personale sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră Datele nu vor fi dezvăluite, excepție cazurile prevăzute de lege și regulament societății. Pe viitor, aceste date: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon etc. permit menținerea legăturii dintre societate și client.
Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la conducerea Societății pentru a rezolva amiabil eventualele neînțelegeri.